Současně s rekonstrukčními pracemi na prodejním oddělení proběhla ve skladech výměna regálového systému. Skladovací kapacita byla navýšena o cca 350 paletových míst.

Nově získaný prostor bude primárně využit pro uskladnění rezervních zásob pro významné zákazníky společnosti. Počítáme tak s významným zkrácením dodacích termínů dodávek klíčových materiálů těmto partnerům.