Vítejte na nových stránkách

Vážení zákazníci,

v průběhu měsíce dubna byly zprovozněny nové webové stránky společnosti EKOFOL.  Webová prezentace, vedle vlastního představení společnosti, nabízí zájemcům o problematiku balení a ochrany zboží možnost blíže se seznámit s nabízenými výrobky a službami. V blízké budoucnosti počítáme s dalším rozšířením stránek o e-shop s možností on-line nákupu našich produktů.

Pro speciální materiály (vysoušedla, vzduchové vaky, vázací pásky a průtažné pásy SANSTRAP®) byly vytvořeny dílčí stránky, které budou postupně rozšiřovány o prezentační a návodná videa, technické listy, atesty a další dokumentaci.

Věříme, že Vás nové stránky zaujmou.

tým EKOFOL, a.s.